با راه اندازی پل خلیج فارس هزینه های حمل و نقل و زمان ترانزیت کالا از جزیره ی قشم کاهش یافته و قیمت تمام شده ی کالا و خدمات به دلیل ایجاد شبکه ی حمل و نقل ریلی و جاده ای کمتر خواهد شد.