با اتصال بندر لافت قشم به بندر پهل در هرمزگان، به حوزه ی آبی کشور دوازده مایل دریایی، به سبب دسترسی به خشکی، افزوده می شود. این امر علاوه بر سودی که به حاکمیت ملی در مساله ی کنترل تنگه ی هرمز و به ویژه سوخت رسانی به کشتی ها (بونکرینگ) می رساند، تاثیرات مثبت آشکاری بر حوزه ی گردشگری خواهد گذاشت.