پل آبگیر آتچافالایا

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل آبگیر آتچافالایا شامل دو پل موازی در لویسیانای آمریکا است. این پل با طول 29.3 کیلومتر در زمره پل های بلند جهان قرار دارد.

پل شامل دو خروجی است و با وجود اینکه پل ها در بیشتر طول مسیر موازی یکدیگر هستند در قسمت خلیج ویسکی و رودخانه آتچافالایا باهم ادغام می شوند.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

با توجه به تصادفات زیادی که بدلیل عرض کم روی این پل رخ می دادند محدودیت های زیادی برای رفت و آمد بر روی پل صورت گرفت و سرعت مجاز در سال 1999 از 70 مایل در ساعت به 60 مایل در سرعت کاهش داده شد و در سال 2003 سرعت مجاز برای ماشین های 18 چرخ به 55 مایل در ساعت کاهش داده شد و اعلام گردید که این ماشین ها تنها باید از خط سمت راست برای عبور از روی پل استفاده نمایند.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

 

ترجمه و گردآوری: نرگس علیپور حیدری