با احداث این پل که دارای مسیر رفت و برگشت خط آهن نیز خواهد بود، این امکان فراهم می شود تا محموله های تخلیه شده در قشم، به سرعت وارد ناوگان حمل و نقل جاده ای و ریلی شده و در اسرع وقت، محصولات صادراتی را به ترمینال دریایی صادرات، برساند.