بندر کاوه در قشم در زمینه ی سوخت رسانی به کشتی های عبوری می تواند یکی از جاذبه های سرمایه گذاری باشد. بندر کاوه از هر نظر آمادگی دارد به کشتی های با تناژ بالا وبا 100 هزار تن خدمات دهد،  پل خلیج فارس راهی ایمن برای صادرات کالا از بنادر منطقه آزاد قشم فراهم خواهد کرد.

Here is a collection of places you can buy bitcoin online right now.