پل اسپیریشن لندن

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

در ‍‍ژانويه سال 2003 مدرسه رقص باله لندن به ساختمان جدیدش در خيابان فلورال در جوار خانه اپراي سلطنتي منتقل شد و به منظور دسترسی آسان شاگردان این مدرسه به خانه اپرا پلی از فراز خیابان فلورال این دو ساختمان را به هم وصل کرد.

 

در طراحي خاص اين پل زيبا و پيچيده مسائل زيادي مد نظر گرفته شده اند از جمله اينكه پل قابليت نصب سريع را داشته باشد تا خللي در برنامه هاي خانه اپرا پيش نيايد. بنابراین پل بصورت پیش ساخته تهیه شد و این امکان ایجاد گردید تا ظرف دو ساعت در محل نصب گردد.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

اين طراحي خاص كه جايزه هايي را هم به خود اختصاص داده است به جزئی از اين دو ساختمان تاريخي تبديل شده است و در عين حال به عنوان يك سازه معماري مستقل مطرح مي باشد و به پل آرزوها معروف شده است.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

مجموعه ای از 23 قاب مکعبی توسط یک محور آلومینیومی اریبی ثابت شده اند و یک کمربند شیشه ای شفاف این قاب ها را به هم متصل کرده است. قاب های مکعبی به دور محور آلومینیومی می چرخند و در طول پل یک ربع چرخ را کامل می کند. در نتیجه شكل اريبي اين پل و ساخت آن در سطوح مختلف تصوير زيبايي را بر فراز اين خيابان ايجاد كرده است كه رواني و زيبايي رقص باله را به ذهن مي آورد.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایرانپل خلیج فارس مرجع پل های ایران

شاید از مهمترین انگیزه های این طراحی خاص به تصویر کشیدن تاثیر گذاری روانی و سیالی حرکت بوده است. طراحان این پل از یک مکعب ساده در یک قسمت شروع کرده اند و بخش های مختلف آن را آنقدر پیچ داده اند تا به ساختمان روبرو رسیده است. ساخت این راهروی پیچ در پیچ و زیبا مستلزم کار مهندسی دقیق و زیباشناختی بصورت توأمان بوده است.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

 

ترجمه و گردآوری: نرگس علیپور حیدری