پل مانچاک سوآمپ

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل مانچاک سوآمپ دومین پل بلند پیوسته بر روی آب است.

این پل در ایالت لوئیزیانا آمریکا واقع شده است و طولی برابر با 36.7 کیلومتر دارد.  این پل که در سال 1979 به بهره برداری رسید یک پل دوقلوی بتنی است که پایه هایش 75 متر زیر آب برده شده اند و هزینه ساخت آن بالغ بر 7 میلیون دلار برای هر مایل بوده است.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل مانچاک سوآمپ اتوبان Interstate 55 را از روی مرداب مانچاک می گذراند. این پل تقریبا یک سوم این اتوبان که کلا طولی برابر با 106 کیلومتر است را تشکیل می دهد.

 

ترجمه و گردآوری: نرگس علیپور حیدری