پل عظیم پکن

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پنجمین پل بلند دنیا هم یکی دیگر از پلهای خط راه آهن کشور چین است.

این پل 48.153 کیلومتر طول دارد و در شهر پکن چین واقع شده است و قسمتی از خط راه آهن سریع السیر پکن- شانگهای را تشکیل می دهد. کار ساخت این پل هم به مانند پل های دیگری که در این خط قرار دارند در سال 2010 به اتمام رسید و در سال 2011 راه اندازی گردید. 

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

 

 

ترجمه و گردآوری: نرگس علیپور حیدری