پل شهید جهان آرا

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

پل ۳۸۴ متری شهید محمد جهان آرا در خرمشهر بزرگترین پل معلق ایران است که در سال 1380 به بهره برداری رسید.

این پل دارای ۳۸۴ متر طول و ۱۵ متر عرض است و از ۶ دهانه ۴۰ متری و یک دهانه ۱۴۴ متری تشکیل شده است.

 

این پل عظیم برروی ۶۰ شمع با قطر یک و نیم متر برروی رودخانه زیبای کارون بنا شده است. برای جلوگیری از نشست پل پایه های آن ۳۶ متر در کف رودخانه کوبیده شده اند.

پل خلیج فارس مرجع پل های ایران

 

گردآوری: نرگس علیپور حیدری